Kollektioner    

Portfolio | Kollektioner | Nyheter | Om företaget | Produkter |


 

| English | Svenska |

Övervegetation/ Undervegetation  08/09

Digitaltryckt tapet för Your Wallpaper

Nyponros | Nästla| Nymf | Nyvaken| Katakomb | Kokong | Kartoffler | Krevad |

Växtverk 06/07 

Växtvägg | Fetknopp | Glänta I | Glänta II | Skogsväxt I | Skogsväxt II | Utväxt |

Kollektion 05/06 

Green Shoots | Bleeding Hearts | Red Clovers | Three Leaf Clovers | Twinflowers | Male Catkins | Tree Trees | Silver Leaves|


 

MALIN
BJÖRKLUND
RITAR


 

Mönsterdesign

info@malinbjorklundritar.se

+46 (0)73 653 40 26
 

I tapet-kollektionen för Your Wallpaper representerar
Över-
vegetation det synliga växtriket medan under-
vegetation befinner sig närmare marken och ibland under jorden. Över-
vegetation detalj-
studerar blommorna som står i full blom, nyponrosens pistiller lyser som solen. I Under-
vegetation möter man rötter, spirande skott och den hemlighets-fulla växtkraften.

Övervegetation 08/09: Nyponros

 

 

Övervegetation 08/09: Nästla

 

 

Övervegetation 08/09: Nymf

 

 

Övervegetation 08/09: Nyvaken

 

   

Undervegetation 08/09: Katakomb

 

   

Undervegetation 08/09: Kokong

 

   

Undervegetation 08/09: Kartoffler

 

   

Undervegetation 08/09: Krevad

 

   
Växtverk 06/07    

Växtvärk 06/07: Växtvägg, Report: 30x32 cm

   

Växtvärk 06/07: Fetknopp, Report: 30x32 cm

   

Växtvärk 06/07: Glänta I, Report: 30x32 cm

   

Växtvärk 06/07: Glänta II, Report: 25x32 cm

Växtvärk 06/07: Skogsväxt I, Report: 50x32 cm
Växtvärk 06/07: Skogsväxt II, Report: 50x64 cm
Växtvärk 06/07: Utväxt, Report: 50x64 cm
Collection 05/06

greenshoots

Collection 05/06: Green Shoots, Report: 12x19 cm

bleedinghearts

Collection 05/06: Bleeding Hearts, Report: 79x57 cm

 redclovers Collection 05/06: Red Clovers, Report: 30x21 cm

threeleafclovers Collection 05/06: Three Leaf Clovers, Report: 21x21 cm

twinflowers Collection 05/06: Twinflowers, Report: 40x30 cm
male catkins Collection 05/06: Male Catkins, Report: 18x25 cm
treetrees Collection 05/06: Tree Trees, Report: 84x60 cm

silverleaves Collection 05/06: Silver Leaves, Report: 40x53 cm